Dünden Bugüne Evlilik Gelenek ve Görenekleri

Akademisyen Dr. Gönül Bakay, çocukluk yıllarından beri tanık olduğu, merakla izlediği evlilik geleneklerini hem Türkiye’den hem dünyadan ilginç örneklerle iki ayrı kitapla anlatıyor.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 17:08

İnsanlar dört bin yıldır neden evlenir, nasıl evlenir? Tarih boyunca dünyanın farklı coğrafyalarındaki farklı topluluklarda evlilik türleri ve uygulamaları nelerdir? Anadolu'da dünden bugüne evlilik gelenek ve görenekleri, bölgeler arası benzer ve farklı uygulamalar günümüz insanına neler anlatmaktadır? Akademisyen Dr. Gönül Bakay, iki ciltten oluşan son kitabında, çocukluk yıllarından beri tanık olduğu, merakla izlediği evlilik geleneklerinin izini sürüyor, bu soruların yanıtlarını arıyor.

Kitabın birinci cildi geçmişten bugüne, evlilik ve aile kurma pratiğinin ilk adımı olan düğün törenlerinin ve bu törenlere ilişkin ritüellerdeki değişimlerin toplumsal kaynaklarının analizine odaklanıyor. İkinci cilt ise otuzdan fazla evlilik tipinin görüldüğü Türkiye'de evlenme tören ve âdetlerini, İslamiyet öncesi Türk topluluklarından başlayarak, Selçuklu, Klasik Osmanlı, Tanzimat ve nihayet Cumhuriyet dönemleri boyunca hem nicel hem de nitel açıdan ele almaya çalışıyor. Ayrıca ikinci cildin son bölümünde, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki evlilik pratikleri ve âdetlerini mercek altına alan canlı tanıklıklar üzerinde, yazılı olmayan normların insan yaşamları üzerindeki etkilerini görmemizi sağlayan bir bölüm yer alıyor.


BİZE ULAŞIN